Dr.Metin Ekici


ALKOLÜN ZARARLARI

Alkolün zararları dendiğinde, konuyu en kısa ve öz olarak anlatmak istersek "içki bütün kötülüklerin anasıdır "hadisi şerifi en güzel olanıdır.


Alkolün zararları dendiğinde, konuyu en kısa ve öz olarak anlatmak istersek "içki bütün kötülüklerin anasıdır "hadisi şerifi en güzel olanıdır. Alkol, içen kişinin fiziksel sağlığını bozması yanında, ruhsal sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor, maddi olarak kayba uğratır, ailesiyle ve sevdikleriyle sorunlar yaşamasına neden olur. Toplum yapısını ve huzurunu olumsuz etkiler, suça teşvik eder ve suç oranını artırır, trafik kazalarına neden olur. Bu nedenle, bütün kötülüklerin anası ifadesi oldukça yerindedir.

Alkol, insanın zihnini bulandıran ve sağlıklı düşünmesine engel olan bir maddedir. Yani bir çeşit uyuşturucudur. Bu nedenle alkol hem kullanan kişi için hem de çevresi için bir tehlikedir.

Dünya sağlık örgütünün aralarında Türkiyenin de bulunduğu otuz ülkede yaptığı araştırmalara göre dünyadaki cinayetlerin %85 inden, aile içi kavga ve geçimsizliklerin %70 inden, ölümcül trafik kazalarının %65inden, sonradan olan akıl hastalıklarının %60 ından, tecavüzlerin %50 sinden ve şiddet olaylarının %50 sinden alkol kullanan kişiler sorumludur.

Alkol, vücut sağlığını olumsuz etkilemektedir. Beyin hücrelerini öldürmekte, kişinin doğru düşünme kabiliyetini yok etmektedir. Vücudun erken yaşlanmasına ve erken bunamaya yol açmaktadır. Karaciğer yağlanması ve karaciğer sirozunun en önemli sebeplerinden birisi alkoldür.

Alkol ülkemizde de önemli boşanma sebeplerindendir. Alkollü kişi ailesine karşı sorumsuz ve ilgisiz davranmakta, saygısızlık yapmakta, evin geçimini sağlayamamakta, eşine ve çocuklarına karşı kötü davranmakta ve dayak atmaktadır.

Kısacası alkol kişiye, aileye ve topluma ciddi zararlar vermektedir. Alkol sorunları unutmanın ya da çözmenin aracı değil, sorunların kaynağıdır. Dinimiz de alkolu yasaklamıştır. Allah u Teala Kuranı Kerim de şöyle buyuruyor: " Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah´ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçmiyor musunuz? (Maide suresi 91 ve 92.ayetler). Peygamber efendimiz de bir hadisi şerifinde "Azı sarhoşluk veren şeyin azı da çoğu da haramdır."buyurmuştur. İçki olarak kullanılan alkol etil alkoldür. Kolonya ve ispirtoda kullanılan alkol ise metil alkoldür. Medyada kaçak içki nedeniyle ölen kişiler metil alkolden yapılan içki nedeniyle ölmekte veya kör kalmaktadır. Kaçak içkinin metil alkolden yapılma nedeni ise metil alkolün etil alkolden çok daha ucuz olmasıdır. Biz halkımıza kaçak veya değil tüm alkollü içkilerden uzak durmasını tavsiye ederiz