Kayseri’nin orman alanı 166.864 hektar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri ilindeki ormancılık ve ağaçlandırma çalışmalarını sorgulayarak konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

Kayseri’deki orman büyüklüğünü sorgulayan Milletvekili Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltmişti: “Kayseri ili merkez ve ilçelerinde bulunan ormanların toplam büyüklüğü ne kadardır? Kayseri yüzölçümünün yüzde kaçı ormanlık alandır? 2020 yılında dikilen toplam ağaç sayısı ne kadardır? Bakanlığınızın Kayseri ilindeki ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili 2021 yılı programı nasıldır?”

2021 YILINDA; 900 HEKTAR ALANDA 500 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in vermiş olduğu soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından verilen cevap şu şekilde;

Kayseri İlinin orman alanı 166.864 hektar olup, İl toplam yüzölçümünün %10’u ormandır.

Bakanlığımızca, Kayseri İlinde 2020 yılında; 2.010 hektar alanda çalışma yapılarak yaklaşık 4.226.000 adet fidan toprakla buluşturulmuş olup bu fidanların çoğunluğu ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik (Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, özel ağaçlandırma ve suni tensil) ormancılık tesis çalışmalarda olmak üzere bir kısmı da karayolu / köy yolu kenarı, okul / hastane / ibadethane / üniversite bahçesi ve mezarlık ağaçlandırmalarında (boylu fidanlar) kullanılmıştır.

Kayseri İlinde 2021 yılında; 900 hektar alanda çalışma yapılarak yaklaşık 500 bin adet fidan toprakla buluşturulması planlanmıştır.