KAYSERİ ŞEKER HALKA AÇILIYOR

Kayseri Şeker’in hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmek için gün sayıyor. Tabana yayılmış sermayenin Türkiye’deki en iyi örneklerinden birisi olan Kayseri Şeker halka arz oluyor.

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kanun gereği zaten SPK denetimine açık olan ve her yıl bağımsız denetçilerce denetlenen ve raporlanan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’nin, SPK’ya kote olacağını akabinde de şirket hisse senetlerinin Borsa İstanbul’da işlem göreceğini belirtti. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıldığını ifade eden Başkan Akay, bu kapsamda Kayseri Şeker’in kurumsallaşması başlığı altında çalışmalar yaptıklarını ve Şirket’in yeni Logo’sunu da bu konsepte uygun olarak yeniden tasarladıklarını, yeni logonun lansmanını da geçen günlerde yaptıklarını söyledi.

Kayseri Şeker’in son seçimli genel kurul toplantısında ise SPK onaylı 3 yönetim kurulu üyesinin seçilmesi için ön çalışmaların son hızla devam ettiği ifade ediliyor.  

SPK’ya kote olma yolunda ayrıca SPK tarafından gönderilen bir heyet ile yapılan görüşmeler ve seminerlerde de, Kayseri Şeker çalışanları ve yönetimi halka açılma hususunda bilgilendirildi.

Bugüne kadar Kayseri Şeker Fabrikasını yöneten hemen hemen tüm yöneticilerin çoğunlukla popülizm yapmak maksadı ile Kayseri Şeker’in çiftçinin malı olduğunu zaman zaman ifade etmeleri dikkatleri çekmişti. Buna rağmen hiçbir başkanın cesaret edip dillendiremediği “Kayseri Şeker’in halka açılması sürecinin”  ısrarla ve cesaretle üstüne giden Başkan Hüseyin Akay, kamuoyunu ve kooperatif üyesi çiftçileri bilgilendirmeye her platformda devam ediyor.

Söylemler nedeni ile Kayseri Şeker fiilen çiftçinin sahibi olduğu şirketmiş gibi görünmekle birlikte bunun böyle olmadığı ve söylemin hukuki bir karşılığının olmadığı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Kayseri Şeker’e sözleşmeli olarak hammadde tedarik eden çiftçi, Pancar Kooperatifi’nin birer üyesi olsalar da, Kayseri Şeker’in sadece birer tedarikçisi olarak çalışmaya devam ediyorlar. Tüzel bir kişilik olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Kayseri Şeker Fabrikası’nın %58’ine sahip. Bu açıdan bakıldığında çiftçi ile Kayseri Şeker arasında bir aidiyet bağından ancak dolaylı olarak söz ediliyor. Ancak bu Pancar Kooperatifi çiftçisini hukuken fabrika sahibi yapmıyor.

Yukarıda belirtilen tüm bu söylemler ışığında ‘Kayseri Şeker çiftçinin malı’ ifadesinin gerçek olabilmesi için Kayseri Şeker’in SPK’ya kote olmasıyla Kayseri Şeker hisse senetlerinin BİST’de işlem görmesi hayati derecede önemli. Başkan Hüseyin Akay, Kayseri Şeker hisselerinin borsada işlem görmesi konusuna çok önem vermektedir.Bu hususta ciddi çalışmalar yapan Başkan Akay, durumu zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunarak, tartışılmasına imkan sunuyor. Başkan Akay, işlemin tamamlanması durumunda hem çiftçilerin, hem de şirketin çok önemli menfaatler ve avantajlar elde edeceğini belirtiyor.

Kayseri Şeker hisselerinin halka arzının yapılmasının çeşitli siyasal ve sosyal zorluklarının bulunduğu, bu konudaki zorlukların başında ise Başkan Hüseyin Akay’ın bizatihi şahsı ile ilgili olan Kayseri Şeker hisselerinin yatırımcıya satılmasının kamuoyuna doğru bir şekilde anlatılmasının olduğu belirtiliyor. Eğer bu durum doğru bir şekilde anlatılamazsa, yönetimde bulunan kişinin durumunun zorlaşacağının bilinmesi gerekiyor. Ancak Kayseri Şeker’i ve O’nun haklarını önceleyen kendi pozisyonunu feda etmeyi göze alan Başkan Hüseyin Akay, SPK sürecinin Kayseri Şeker için hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyor ve bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.

 

SPK’ya kote olmanın ve hisselerinin BİST’de işlem görmesinin;

Ülke ekonomisine, Kayseri Şeker tüzel kişiliğine ve Kayseri Şeker çiftçilerine önemli kazanımlar sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

Kayseri Şeker paylarının BİST’de işlem görmesinin faydaları aslında üç başlıkta değerlendirilebilir.

1) Halka arzın makro ekonomik faydaları;

Bu husus kotasyonun ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları içerir ki; kaynak sorununa çözüm, üretim ve istihdam artışı sağlaması, sermayenin tabana yayılması gibi faydalar oluşturacaktır.

 

2) Halka arzın yatırımcılara yani Kayseri Şeker çiftçilerine sağlayacağı faydalar;

Burada yatırımcıyı esasen Kayseri Şeker çiftçileri olarak görmek gerekiyor. Diğer yatırımcılar da olabilecektir. Ancak değerlendirme Pancar Kooperatifi’ne üye çiftçilerin yatırımcı olacağı varsayımı üzerine kurulmalı durum bunun üzerinden konuşulmalı, kotasyon bu temel ilke üzerinden yapılmalıdır. Bu nedenle çiftçilerin Kayseri Şeker tarafından bilgilendirileceği, seminerler verileceği beyan edilmektedir. Kotasyonda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin sahip olduğu hisselerden önce Kayseri Şeker A.Ş. nin küçük ortakları durumunda olan diğer pancar kooperatiflerinin hisselerinin halka arzının temini önemlidir.  

• Öncelikle borsaya kotasyon ile çiftçi sahibi olduğunu zannettiği Kayseri Şeker’e satın aldığı pay oranında gerçekten sahip olacaktır.

• Elinde bulundurduğu yatırım aracı üzerinden sürekli bir likiditeye sahip olacaktır.

• Kayseri Şeker’i sürekli ve yakından takip edebilecek, zamanında şirket bilgilerini elde edecektir.

• Sözleşme yaptığı şirketin sahibi olmanın sağladığı psikolojik ve sosyolojik rahatlığı yaşayacaktır.

 

3) Halka arzın Kayseri Şeker’e sağlayacağı faydalar;

• Düşük maliyetli önemli bir finansman kaynağına ulaşabilecek, neredeyse hiç maliyeti olmayan önemli bir finansman sağlanacak. Ayrıca şirket payları Borsa İstanbul da işlem görmeye başladıktan sonra da paylarını kolaylıkla teminat göstererek yeni kredi kullanabilecek, borç senedi ihraç edebilmek gibi finansman imkanlarından faydalanacaktır.

• Payların pazarda istenildiği anda piyasa ve arz talebine göre oluşan fiyatlar üzerinden tam bir şeffaflık içerisinde alınıp satılabilmesi nedeni ile ortaklar istedikleri anda ihtiyaç duydukları nakde ulaşabileceklerdir.

• Yurt içinde ve yurt dışında tanınma; şirket bilgileri sürekli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuoyu ile çeşitli iletişim araçları vasıtası ile paylaşılacak, bu da şirketin tanıtımına büyük katkılar sağlayacaktır.

• Kurumsallaşma; bu husus önemlidir. Kayseri Şeker paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi ile birlikte devamlı olarak SPK ve Borsa İstanbul incelemeleri altında olacaklardır. Şu anda dahi olduğu gibi Kayseri Şeker’in bağımsız denetçiler tarafından denetleniyor olması ve bilgilerin kamu ile paylaşılması şirketin kurumsallaşma sürecine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda yeni logo ve lansman çalışmaları da yapılmıştı.

• Ek kaynak gereksinimi olması durumunda da ikincil arz ile finansman ihtiyacını karşılayabilme imkanına kavuşulabilmektedir.

• Kayseri Şeker paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması ile şirketin bankacılık ve para piyasası nezdindeki kredibilitesini artıracaktır. Bu da kolay bir şekilde hızlı finansman demektir.

• Profesyonel Yönetim; En önemli hususlardan birisi budur, borsada işlem görmeye başlamak ile birlikte SPK ve Borsa İstanbul yönetmelikleri nedeni ile şirket yöneticileri ve üst düzey idarecileri profesyonellerden oluşacak, bu da şirketin piyasa kuralları çerçevesinde rasyonel bir biçimde idare edilmesini sağlayacaktır.  

Kayseri Şeker çiftçisi şirketinin hisselerini satın alacak ve Kayseri Şeker’in gerçek sahipleri arasında yerini alacaktır. Kotasyon hedefinin temel felsefesi, profesyonel yönetim, hızlı ve düşük maliyetli finansman, çiftçinin gerçekten de şirketin sahibi olması ve bilinirlik üzerine kurulmuştur.


Haber Kaynak : Site Yönetimi