KAYSERİ ARICILIĞINDA BALLI GELİŞMELER

KAYSERİ ARICILIĞINDA BALLI GELİŞMELER

Arıcılık, Anadolu insanının bir geleneği olarak Ülkemizde çok eski dönemlerden beri yapıla gelmektedir. Çok eski bir geçmişe sahip olmasına karşın arıcılığın gelişmesi bilim ve teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak son yüzyıllarda olmuştur. Bugünkü teknik anlamıyla, başlı başına tarımsal bir uğraş ve üretim dalı olan arıcılık, belli amaçlar doğrultusunda ?bal arılarını kullanabilme ve yönetebilme sanatı? olarak tanımlanabilir. Diğer üretim dallarında da olduğu gibi arıcılıkta amaç en az masrafla en yüksek gelirin sağlanmasıdır. Teknik arıcılık ve başarı birbirine bağlı iki temel unsurdur. Bu iki temel unsurun düzeyi arıcılıktan sağlanacak gelirin düzeyini belirler. Bilgi ve tecrübeye dayanmayan ve teknik uygulamaların yapılmadığı bir arıcılıkta başarı ve gelirden bahsetmek imkansızdır. Profesyonelce yapılmayan, sıradan ve eski usul bir arıcılık herkes tarafından yapılabilirken, teknik ve başarılı bir arıcılık ancak bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi kişilerce yapılabilir. Bu konuda katkı sağlamak üzere Şubat ayı içerisinde Kayseri genelini kapsayan ilk defa ?Arıcılık ve Arıcılık Ürünleri Yetiştiriciliği? konusunda eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Yıl boyunca İlçe Müdürlükleri tarafından eğitim toplantıları devam ettirilmiştir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün arıcılık konusunda yaptığı çalışmalar sonuç verdi. 2015 yılında İl Müdürlüğü kayıt sistemine kaydı yapılan arıcı sayısı %15 oranında arttı. 2014 yılında 323 olan kayıtlı arıcı sayısı 371 e çıktı. Bu artışa paralel olarak da arı koloni sayısı %18,6 lık artışla 39.264 dan 46.594 e çıkmıştır. Verilen destek oranı da %18.6 lık artışla 392.640 TL den 465.940 TL ye çıkmıştır.