BERBERLER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE UZATMA YAPILDI

İl Hıfzıssıhha Kurulu yaptığı toplantıyla bayram öncesindeki yoğunluğu da düşünerek berber, kuaför, güzellik salonu gibi yerlerin açık kalma saatlerinde uzatma kararı aldı.

Alınan karar göre şöyle denildi: “İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 19/05/2020 tarihinde saat 17.15’de; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı “Koronavirüs – Covid-19” hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

07.05.2020 tarih ve 2020/40 sayılı Kararımızın;  berber,güzellik salonu/merkezi,kuaför vb. iş yerlerinin çalışma saatlerini düzenleyen “Bu işyerlerinin 09:00-21:00 arasında faaliyet yürütebilmelerine” şeklindeki 1.maddesinin, mezkur kararımızda yer alan tüm kurallara uyulması kaydıyla 20,21,22 Mayıs 2020 tarihlerine münhasıran 09:00-23:00 olarak belirlenmesine,

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”


Haber Kaynak : Site Yönetimi